ℹ️ Het wensenplatform is vernieuwd. Stemmen, reacties en ideeën kun je vanaf nu plaatsen op gynzy.com/wensen

Meer informatie over de overgang naar de nieuwe omgeving voor je wensen staat op onze blog.

Welkom op het voormalige Wensenplatform! Dit was de plek waar alle ideeën voor aanvullingen en verbeteringen van Gynzy werden verzameld. Vanaf mei 2019 hebben ze een nieuwe plek gekregen op gynzy.com/wensen.

Stem en reageer op gynzy.com/wensen op de ideeën waar jij ook achter staat. Voorzie je idee en reactie van zoveel mogelijk informatie, zodat andere leerkrachten en Gynzy een goed beeld kunnen vormen van jouw situatie en (achterliggende) behoeftes.